خط تولید لوله فیدینگ

شرکت نیامش با توجه به تحقیقات انجام شده توانایی تولید  لوله فیدینگ با ایجاد خط تولید از مرحله ی  تولید قطعات مورد نیاز،دستگاه های تولید قطعات  و درنهایت بسته بندی را به عنوان یک تولید داخی و با دانش بومی را دارد .کلیه اطلاعات و مستندات در قالب دانش فنی از طریق آموزش توسط کارشناسان انتقال داده می شود .تجهیزات نیامش مطابق آخرین تکنولوژی روز و فناوری جدید طراحی و تولید می شود ،با توجه به سفارشی بودن خدمات نیامش امکان تعیین ظرفیت و طراحی ماشین الات و کارخانه وجود دارد لذا واحد تحقیق و توسعه به هر سفارشی به عنوان یک پروژه جدید برخورد می کند که بر اساس آن کنترل پروژه و تامین منابع حتی نیروی انسانی محاسبه و به اجرا در می آید .اطلاعات کلی در خصوص نوع لوله فیدینگ به شرح ذیل است :
 فـیـدیـنـگ تـیـوب بـرای اسـتـفـاده در نـوزادان و اطـفال و نـازوگـاسـتریک بـرای اسـتـفـاده در خردسالان و بزرگسالان طراحی شده است. از جمله کاربرد این وسیله ، تخلیه معده از خون یا مـایـعـات در مـواردی مـانـنـد مـسـمـومـیت غذایی ، خـونـریزی‌هـای دسـتـگاه گـوارش ، مـسمـومـیت دارویی و ... است. همچنین در موارد عدم امکان تغـذیـه ارادی می توان جهت تغذیه یا خوراندن داروها از این وسیله استفاده کرد.
 شرکت "نیامش " طراحی و ساخت خط تولید و دانش فنی ساخت آن را در اختیار دارد که بر حسب سفارش مشتری نسبت به ساخت قالب و تهیه ی ماشین آلات تزریق و اکسترود اقدام می نماید .
"شرکت نیامش " به عنوان مشاور سرمایه گذاری ،طراح و سازنده کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی بر حسب سفارش مشتری نسبت به ایجاد خط تولید محصول اقدام می نماید.جهت سالن تولید این محصول در صورت نیاز به اتاق تمیز (clean room) فرایند مشاوره،طراحی ،ساخت سالن تولید را اجرا خواهد کرد .