خط تولید بسته بندی و استریل ست لوله های ونتیلاتور | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
خط تولید بسته بندی و استریل ست لوله های ونتیلاتور شرکت نیامش با توجه به تحقیقات انجام شده توانایی تولید لوله های ونتیلاتور با ایجاد خط تولید از مرحله ی  تولید قطعات مورد نیاز،دستگاه های تولید قطعات  و درنهایت بسته بندی را به عنوان ...