خط تولید تروکار لاپراسکوپی | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
خط تولید تروکار لاپراسکوپی شرکت نیامش با توجه به تحقیقات انجام شده توانایی تولید  تروکارلاپراسکوپی با ایجاد خط تولید از مرحله ی  تولید قطعات مورد نیاز،دستگاه های تولید قطعات  و درنهایت بسته بندی را به عنوان یک تولید داخی و ...