خط تولید سافت سرم | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
خط تولید سافت سرم شرکت نیامش با توجه به تحقیقات انجام شده توانایی تولید سافت سرم با ایجاد خط تولید از مرحله ی  تولید شیت ،کیسه،قطعات مورد نیازريالدستگاه های پرکن  و اتوکلاو و درنهایت بسته بندی را به عنوان یک تولید داخی و با دانش ب ...