خط تولید ست سرم | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
خط تولید ست سرم شرکت نیامش با توجه به تحقیقات انجام شده توانایی تولید ست سرم با ایجاد خط تولید از مرحله ی  تولید قطعات مورد نیاز،دستگاه های تولید قطعات  و درنهایت بسته بندی را به عنوان یک تولید داخی و با دانش بومی را دارد .کل ...