طراحی و ساخت ادوات مونتاژ نخ جراحی | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
طراحی و ساخت ادوات مونتاژ نخ جراحی ادوات مونتاژ نخ جراحی جهت مونتاژ نخ جراحی کاربرد دارد این ادوات در حال حاضر توسط شرکت ما ساخته شده و تشکیل یک مجوعه را می دهد که توسط آن خط مونتاژ نخ جراحی شکل می گیرد. از مزایای آن : قیمت بسیار پایین که ...