طراحی و ساخت دستگاه اکسترودر لوله های پزشکی | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
طراحی و ساخت دستگاه اکسترودر لوله های پزشکی  دستگاه های اکسترودر در تمامی صنایع پلیمر کاربرد دارند. این دستگاه ها با توجه به نیاز هر صنعت، در سایز های مختلفی طراحی و تؤلید می شوند. در صنعت تجهیزات پزشکی، با توجه به حساسیت بالای محصول ...