طراحی و ساخت دستگاه تیپ فرمینگ جهت فرم دهی لوله های پزشکی | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
طراحی و ساخت دستگاه تیپ فرمینگ جهت فرم دهی لوله های پزشکی دستگاه تیپ فرمینگ جهت فرم دهی لوله های پزشکی این دستگاه جهت فرم دهی سرانواع لوله های پزشکی است که از مجراهای مختلف بدن وارد می شود. ولتاژ برق مصرفی: 220 ولت توان برق مصرفی : یک ک ...