طراحی و ساخت دستگاه خشک کن پیشرفته (وکیوم درایینگ) | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
طراحی و ساخت دستگاه خشک کن پیشرفته (وکیوم درایینگ) در تولید محصولات مختلف حساس به رطوبت و حرارت، قبل از بسته بندی نهایی، نیاز است که رطوبت مازاد روی محصول حذف شود.  برای انجام این کار از دستگاه خشک کن پیشرفته وکیوم درایینگ استفاده می ...