طراحی و ساخت دستگاه پانچ لوله های پزشکی | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
 طراحی و ساخت دستگاه پانچ لوله های پزشکی  لوله های پزشکی، با توجه به نوع و محل استفاده نیاز به حفره هایی در نقاط مختلف خود دارند.  به لحاظ ایمنی محصول و جلوگیری از آسیب رساندن به بافت های بدن، دقت، زاویه، و شکل این حفره ها ب ...