خط تولیدسه راهی آنژوکت


شرکت نیامش با توجه به تحقیقات انجام شده توانایی تولید سه راهی آنژیوکت با ایجاد خط تولید از مرحله ی  تولید قطعات مورد نیاز،دستگاه های تولید قطعات  و درنهایت بسته بندی را به عنوان یک تولید داخی و با دانش بومی را دارد .کلیه اطلاعات و مستندات در قالب دانش فنی از طریق آموزش توسط کارشناسان انتقال داده می شود .تجهیزات نیامش مطابق آخرین تکنولوژی روز و فناوری جدید طراحی و تولید می شود ،با توجه به سفارشی بودن خدمات نیامش امکان تعیین ظرفیت و طراحی ماشین الات و کارخانه وجود دارد لذا واحد تحقیق و توسعه به هر سفارشی به عنوان یک پروژه جدید برخورد می کند که بر اساس آن کنترل پروژه و تامین منابع حتی نیروی انسانی محاسبه و به اجرا در می آید .اطلاعات کلی در خصوص نوع سه راهی آنژیوکت به شرح ذیل است : 
براي برقراري ارتباط چند وسيله با جريان خون بيمار استفاده مي شود بطوري كه مي توان ازيك مسير خوني بيمار مواد گوناگوني را ازمنابع مختلف با باز وبسته كردن شير درجهات مختلف با خون جاري دريك رگ بيمار مرتبط كرد بدون آنكه نياز به استفاده از عروق متعدد باشد.
"شرکت نیامش " به عنوان مشاور سرمایه گذاری ،طراح و سازنده کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی بر حسب سفارش مشتری نسبت به ایجاد خط تولید محصول اقدام می نماید.جهت سالن تولید این محصول در صورت نیاز به اتاق تمیز (clean room) فرایند مشاوره،طراحی ،ساخت سالن تولید را اجرا خواهد کرد .