هوای تمیز و کلین روم 
منظور از هوای تمیز هوایی نیست که برای سلامتی انسان مضر نباشد ،بلکه منظور هوایی است که تعداد و اندازه های ذره های موجوددر آن برای ساخت قطعات ریز مضر نباشد و باعث آلوده شدن آنها نشود .
بدین منظور در اتاق های تمیز هوا دائما در مسیر ثابتی که از پیش طراحی شده در گردش است.
فیلترهای متعددی برای تمیز کردن هوای در حال گردش در این مسیر تعبیه شده است .همچنین بدنه ی اتاق ،تجهیزات داخل اتاق و لباسی که در اتاق پوشیده می شود همگی از مواد خاص تهیه می شوند تا باعث آلوده شدن هوای اتاق نشوند .
علاوه بر این تعداد افراد داخل اتاق،نحوه حرکت آن ها موادی که در اتاق استفاده می شوند ،رطوبت ،دمای اتاقو ... باید طبق قواعدی دقیق تنظیم شوند تا هوای اتاق کیفیت مناسب را داشته باشد ،با توجه به میزان رعایت این نکات،درجه ی تمیزی هوا در اتاق های تمیز متعدد و در نتیجه کلاس آن ها متفاوت بخواهد بود.
بدین منظور شناخت اندازه ذرات موجود در هوا بسیار مهم می باشد .اندازه ذرات آلاینده در توصیف میکرون است یک میکرون در واقع یک میلیونیم متر است،برای شناخت بهتر بباید بدانیم که چشم انسان معمولا می تواند ذرات بالاتر از چهل میکرون را در حالت طبیعی و بدون دخالت ابزار ببینید.
طراحی پروژه های کلین روم
طراحی در صنایع مختلف عموما با طراحی مفهومی  آغاز می شود که در برگیرنده نیازهای اولیه پروژه، استانداردها، جریان های اولیه مواد و پرسنل، دسترسی ها، اقلیم و غیره می باشد.
در این مرحله نقشه های جریان های (فلو) متعدد مانند مواد اولیه ، ثانویه ، محصول ، جریان ورود و خروج پرسنل ، کلاس بندی فضاها مطابق با استاندارد های جی ام پی ، فشار و رطوبت هر یک از فضاها و غیره تهیه می شوند.
در مرحله مفهومی برای هر یک از فضاها یک فرم اطلاعات فضایی تهیه میگردد که شامل کلیه اطلاعات معماری، مکانیکی و برقی آن فضا ها است.
در مرحله بعدی طراحی فاز یک آغاز می گردد که این مرحله برای طراحی فاز دو یا اجرایی پروژه مورد نظر برنامه ریزی های اولیه صورت می پذیرد.
در مرحله طراحی فاز یک نقشه های اولیه معماری، مکانیکی و برقی تهیه میشوند و به تایید کارفرما پروژه می رسند.
در مرحله فاز دو نقشه های اجرایی دقیقا بر اساس نیازهای پروژه و مطابق استانداردها تهیه میشوند و نقشه ها جهت اجرا به پیمانکار پروژه سپرده می شوند.
در جریان انجام طراحی ها از نرم افزارهای مهندسی متعددی کمک گرفته می شود. این نرم افزارها عمدتا شامل نرم افزار های مهندسی میباشند.
شرکت  نیامش با استفاده از نیروهای کارآزموده در زمینه اجرای اتاق تمیز توان انجام پروژه های این صنعت را دارا می باشد. این نیروها در جریان پروژه های متوالی آموزش های اجرایی لازم را سپری کرده نموده اند و این امر باعث افزایش راندمان و سرعت و کیفیت نهایی پروژه ها می گردد.
در اجرای پروژه های اتاق تمیز مولفه های مختلف و تاثیرگذاری وجود دارند که می توانند در پایان پروژه رضایت کارفرما از انجام پروژه را تضمین کنند. سرعت اجرا ، کیفیت مناسب و قیمت مناسب مهمترین موارد اجرای پروژه های نیامش است.
رعایت کیفیت مناسب و الزامات  GMP جزء لاینفک پروژه های شرکت نیامش می باشد.
ما به شما پیشنهاد می دهیم تا پروژه های خود را بصورت کلید در دست انجام بدهید، که در این  صورت شامل طراحی، ساخت، نصب، تامین تجهیزات، هواساز و سیستم کنترل و غیره  براساس الزامات و استانداردهای اتاق تمیز می باشد. از مزایای این روش آن است که سرعت اجرای پروژه را افزایش می دهد و مسولیت کامل پروژه به مجری واگذار می شود.


 
در قسمت پاییین میتوانید یک مورد فیلم انیمشنی در این ارتباط را مشاهده بفرمایید .