طراحی و ساخت دستگاه خشک کن پیشرفته (وکیوم درایینگ)


در تولید محصولات مختلف حساس به رطوبت و حرارت، قبل از بسته بندی نهایی، نیاز است که رطوبت مازاد روی محصول حذف شود. 
برای انجام این کار از دستگاه خشک کن پیشرفته وکیوم درایینگ استفاده می شود. در این دستگاه عمل تبخیر در دمای پایین و با اعمال خلا بسیار شدید انجام می گیرد تا به محصول آسیب نرسیده و همزمان کلیه رطوبت محصول حذف شود.
این دستگاه  برای خشک کردن و گرم کردن مواد در خلاء کاربرد دارد. بعلت استفاده از وکیوم ، سرعت تبخیر و خشک کردن بیشتر می باشد.