طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک دوخت و برش اتوماتیک التراسونیک همزمان

این نوع دستگاه دوخت آلترسونیک، نسل جدید ماشین های دوخت همراه برش است که بدون نیاز به نخ و سوزن عملیات دوخت و بدون نیاز به تیغه های کند شوند عملیات برش را انجام می دهد
این نوع دستگاه چرخ خیاطی آلترسونیک در زمینه تولید ساک دستی،انواع ماسک،لحاف دوزی و انواع البسه بیمارستانی کاربرد دارد
در این فرایند همزمان میتوان چند برش و چند دوخت را تواما انجام داد.
دستگاه التراسونیک همزمان دوخت و برش جهت نان وون ها استفاده میشود و برای اولین بار در ایران ساخته شده است