طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک گندزدایی با هیدروژن پراکسید
استریل با استفاده از هیدروژن پراکساید برای جایگزینی سیستم های قدیمی ایجاد شده اند. 
استفاده از بخار هیدروژن پراکساید، چنانچه با فنآوری و روش های صحیح به کار رود، می تواند تجهیزات را با بالاترین اطمینان از استریل بودن، کمترین میزان آسیب به کاربری و صحت محصول، و کمترین تاثیرات زیست محیطی استریل کند.
فناوری استفاده از هیدروژن پراکساید تبخیر شده، با توجه به ناپایدار بودن این ماده، تنها در اختیار یک شرکت امریکایی می باشد. که آن هم با روش ما متفاوت است
شرکت نیامش با بهره گیری از سالها تجربه در ایجاد، اصلاح، و بهبود سیستم های استریل توانسته است این فناوری را در اختیار گرفته و در جهت تولید آن به موفقیت دست یابد
جهت بخش های استریل و بیمارستان ها که اتوکلاوهای بخار نمی توانند به تنهایی تمام وسایل بیمارستانی را ،یا و سایل یک بار مصرف را استریل نمایند که شرایط حرارت بالا و رطوبت می تواند باعث خرابی بسیاری از وسایل الکترونیکی ،آندوسکوپ ها ،لاپاروسکوپ ها و یا ابزار های از جنس پلاستیک ،سیلیکونی و یا فلزی شوند.