طراحی و ساخت ادوات مونتاژ نخ جراحی
ادوات مونتاژ نخ جراحی جهت مونتاژ نخ جراحی کاربرد دارد این ادوات در حال حاضر توسط شرکت ما ساخته شده و تشکیل یک مجوعه را می دهد که توسط آن خط مونتاژ نخ جراحی شکل می گیرد.
از مزایای آن :
قیمت بسیار پایین که حدود یک بیستم قیمت واقعی است
-سرویس و خدمات راحت تر
- استفاده از قطعات سخت کاری شده جهت بالا بردن عمر قطعات
-طراحی آسان تر و کارایی بالا