طراحی و ساخت دستگاه اکسترودر لوله های پزشکی 

دستگاه های اکسترودر در تمامی صنایع پلیمر کاربرد دارند. این دستگاه ها با توجه به نیاز هر صنعت، در سایز های مختلفی طراحی و تؤلید می شوند.
در صنعت تجهیزات پزشکی، با توجه به حساسیت بالای محصول نهایی و نیاز به دقت بالای سطح و عدم کدورت جنس پلیمر مصرفی از اکسترودر های خاص این صنعت استفاده می شود. این دستگاه ها دارای دقت ابعادی محصول بوده و توانایی تولید لوله های پزشکی با تلرانس بالا را شامل است.
تولید لوله های پزشکی با کیفیت بالا از کاربرد های آن است .